Chọn trang

World Class Độc Theo dõi Xe đạp leo núi Ở Costa Rica

Bob Swanson đã được vào đi xe đạp trong nhiều năm và đang xây dựng các xe đạp leo núi ca khúc duy nhất từng đẳng cấp thế giới đầu tiên ở Costa Rica. Trong thực tế, tại một thời gian ông làm việc với Lance Armstrong, nhưng niềm đam mê của mình đã luôn luôn được trong xe đạp leo núi. Năm 2010 ông được giới thiệu ...

Osa Mountain Village Gets Hệ thống đầu tiên của nó aquaponics

Aquaponics ... những cơn thịnh nộ mới nhất trong sản xuất thực phẩm Tìm thêm hình ảnh như thế này trên Aquaponic vườn aquaponics là cơn thịnh nộ mới nhất trong sản xuất thực phẩm lấy các khái niệm về hydroponics một bước xa hơn bằng cách tạo ra một hệ thống vòng khép kín, đòi hỏi không có hóa chất ...