อาศัยอยู่ในน้อยและชีวิตที่ดีขึ้น

ครอบครัวอย่างไรได้น้อยและมีชีวิตที่ดีกว่า นั่นเป็นคำถามที่ดีที่มีอาจจะเป็นคำตอบล้านบาทหรืออย่างน้อยล้านความคิดเห็น มีคำถามว่ามันเริ่มรุนแรงไม่ได้เพื่อให้จบตรงทุกเดือนสำหรับหลายสิบล้าน ...